Fotboll i gymnasieskolan

 

Svensk fotboll har ambitionen att Fotboll i gymnasieskolan ska stimulera intresset för fotboll och att det ska leda eleven framåt i sin utveckling som individ och fotbollsspelare. Utbildningen ska också stimulera till ett livslångt intresse för fotboll som spelare, ledare eller tränare, men framförallt att eleven får uppleva och älska fotboll så länge som möjligt.

Gymnasieskolans utbildning Idrott och hälsa specialisering syftar till att stimulera det idrottsliga intresset och till att fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter i fotboll. Utvecklingen av den idrottsliga förmågan och fördjupade kunskaper i idrotten fotboll ska stå i fokus.

Kurserna Idrott och hälsa specialisering ger dessutom möjligheter att tydliggöra sambanden mellan idrott, hälsa samhälle och kultur, vilket ger eleverna en helhetssyn på idrottsutövande.

 

  • Individuell utveckling
  • Fotbollsutveckling
  • Fotbollens träningslära
  • Fotbollens psykologi
  • Fotbollen i samhället