Satsa på individuell teknikträning

 

Daniel Ljungberg och Dan Gustafsson

Elitfotbollsgymnasier

Svenska Fotbollförbundet,

specialdistriktsförbunden och

fotbollsföreningarna har sedan många år ett mycket bra samarbete med de gymnasieskolor som erbjuder specialidrott i fotboll.

De nationella idrottsutbildningarna har inneburit en möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet med inblandade parter.

Undervisningen i specialidrott i fotboll syftar till att eleverna ska utveckla sin förmåga som fotbolls-spelare, men också en livsstil anpas-sad för elitidrott. Undervisningen ska behandla metoder, teorier och träning.