Bollek-Bollteknik-Bollspel

 

Boken Bollek - Bollteknik - Bollspel har tagits fram som ett hjälpmedel för barn- och ungdomsledare inom föreningar, förskolor och skolor för att betona lekens betydelse och stimulera till lekverksamhet på barns och ungdomars villkor.

Boken vänder sig i första hand till barnidrotten men kan användas i lek- och idrottsverksamhet för åldrarna 5-15 år och innehåller föjande områden:

  • Leken i centrum
  • Leken och utvecklingen
  • Lekarskap
  • Bollidrott inför framtiden
  • Psykisk utveckling
  • Fysisk utveckling
  • Bollek
  • Bollteknik
  • Bollspel

 

Säljblad Bollek-Bollteknik-Bollspel