UTBILDNINGSPLANER OCH TEMATRÄNINGAR

  • Kvalitetssäkra föreningens verksamhet
  • Utveckla föreningens spelarutbildning
  • Underlätta för föreningens ledare
  • Investera i föreningens framtid

 

Utbildningsplaner och tematräningar är ett utbildnings-material som vänder sig till ledare inom barn- och ungdoms-fotbollen och som följer riktlinjerna för Fotbollens spela, lek och lär där lek, teknik och smålagsspel står i fokus. Materialet utgörs av tre DVD-skivor: 7-9 år, 10-12 år och 13-15 år. I den sistnämnda ingår även tematräningar för målvaktsträning.

Utbildningsmaterialet och träningsidén är tydlig med en metodiskt stegrad verksamhet och pedagogiskt utformade träningsprogram.

 

Utbildningsplaner och tematräningar innehåller enkla riktlinjer för organisation, utförande och varianter. För att utveckla din instruktion i tematräningarna rekommenderar vi att du genomgår Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningar.

Vår förhoppning är att materialet, som är testat av erfarna föreningsledare, ska stimulera till en långsiktig spelar- och ledarutveckling samtidigt som det förenklar träningsplane-ringen för fotbollens ledare.

Lycka till med "spelarutbildning i ett helhetsperspektiv".

 

 

Säljblad Utbildningsplaner och tematräningar